Политика за поверителност

„ПРЕЗИДЕНТ – СИТИ ПАРК” ЕООД, с ЕИК: 201643713, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Зографски манастир” № 15, вх. Г, ет. 6 е администратор на лични данни и ще обработва личните данни, които ни предоставяте и носи отговорност за тях, съгласно приложимия Закон за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.

Какви категории лични данни събираме и обработваме?

С оглед на предоставяне на исканата от Вас информация, консултиране и изпълнение на Вашите искания, може да се наложи да поискаме от Вас определена лична информация, като например, трите Ви имена, адреса на електронната Ви поща, както и телефонния Ви номер. Ние използваме тези лични данни с цел предоставяне на отговори на Вашите въпроси или за осъществяване на контакт с Вас за сключване на бъдещи договори за наем.

Къде съхраняваме Вашите данни?

Данните, които събираме от Вас, се съхраняват в България в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство ("ЕИП"). Ние ще съхраняваме Вашите данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да извършим нашите услуги към Вас или толкова дълго, колкото ни се изисква от закона. След това Вашите лични данни ще бъдат изтрити. Не можем да премахнем Вашите данни, когато има законно изискване за съхранение или когато има правно основание за запазване на данните, като например текущи договорни отношения.

Какво е правното основание за обработването на Вашите данни?

За всяко конкретно обработване на лични данни, които събираме от Вас, ще Ви информираме дали предоставянето на лични данни се изисква от закона или е необходимо за сключване на договор и дали сте задължени да предоставяте лични данни, както и какви последици са възможни, ако решите да не го направите.

Какви са Вашите права?

Право на достъп: По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които обработваме. Можете да се свържете с нас чрез електронна поща: sales@tivonproperties.com

Право на преносимост: Когато „Президент – Сити Парк” ЕООД обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин въз основа на Вашето съгласие или въз основа на споразумение, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили.

Право на коригиране: Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.

Право на изтриване: Имате право да искате да изтрием всичките Ви лични данни, обработвани от нас по всяко време.

Право да възразите срещу директния маркетинг: Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.

Можете да се откажете от директния маркетинг по следния начин:
* като следвате указанията във всяко съобщение, изпратено с маркетингова цел

Право на подаване на жалба към надзорен орган: Ако смятате, че „Президент – Сити Парк” ЕООД обработва Вашите лични данни по неправилен начин, имате право да подадете жалба към надзорния оргав в Република България: Комисия за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2

Кой има достъп до данните?

Ние не продаваме вашите лични данни на трети лица. Ние обаче споделяме данни с трети лица, когато е необходимо за завършване на услуга, за административни цели или когато това се изисква от закона.

Какви видове бисквитки използва сайтът?

Ние използваме наши собствени бисквитки и бисквитки на трети страни, за да управляваме съдържанието на сайта, да изготвяме персонализирани реклами, да измерваме резултатите и да анализираме трафика. Научете повече за нашата Политика за бисквитките.

Актуализиране на нашата Политика за поверителност:

Възможно е да актуализираме нашата Политика за поверителност. Най-новата версия винаги е достъпна на нашия уебсайт. Ще съобщим всички съществени промени, ако има такива в Политиката за поверителност, например промяна в целта на използването на личните Ви данни, в самоличността на администратора или във Вашите права.